Softvér na správu nápadov

Softvér na správu nápadov (softvér na správu inovácií) je nástroj/platforma na správu nových nápadov.

Softvér na správu nápadov pomáha pri generovaní, vývoji a hodnotení nových nápadov, ako aj pri ich určovaní priorít.