Softvér na riadenie inovácií

Softvér na riadenie inovácií je platforma, ktorú je možné použiť na riadenie životného cyklu nových nápadov. Softvér na riadenie inovácií pomáha vytvárať, rozvíjať a uskutočňovať nové nápady a tiež ich uprednostňovať.