Sociálna inovácia

Sociálne inovácie sú nové nápady alebo inovačné stratégie, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym sociálnym potrebám, ako sú zdravie alebo vzdelávanie.