Slučka spätnej väzby Build-Measure-Learn

Spätná väzba Build-Measure-Learn Feedback je hlavnou súčasťou modelu Lean Startup Model pre vytváranie a testovanie nových nápadov.

Ideológia v pozadí je čo najskôr uviesť na trh nový nápad alebo koncept, aby získali skúsenosti a získali spätnú väzbu pre ďalšie zlepšovanie.