Reverzná inovácia

Reverzná inovácia označuje inovácie, ktoré sa prvýkrát objavia a použijú na rozvíjajúcich sa trhoch a až potom sa zavedú na rozvinuté trhy.