Rastové myslenie

Rastové zmýšľanie alebo mentalitu rastu majú tí, ktorí venujú čas a úsilie neustálemu osobnému a profesionálnemu zdokonaľovaniu.

Základnou ideológiou rastu je to, že úspech si vyžaduje neustále úsilie a dosahuje sa rozvíjaním vašich schopností.

Inteligencia alebo talent sa nepovažujú za pevné vlastnosti, ale skôr za výsledok tvrdej práce.