Rámec budúcich úloh

Jobs-To-Be-Done je teória a metodológia spoločnosti Strategyn, ktorá sa zameriava na inovácie zamerané na výsledky. Základnou myšlienkou tejto teórie je, že ľudia kupujú výrobky a služby na účely vykonania práce , a zatiaľ čo rôzne výrobky a služby prichádzajú a odchádzajú, základná úloha zostáva rovnaká.