Radikálna inovácia

K radikálnej inovácii dôjde, keď nová technológia úplne naruší existujúce podnikanie alebo ekonomiku a  vytvorí nový obchodný model.