Prototyp

Prototyp je prvá verzia produktu alebo technológie, ktorá sa testuje a z ktorej sa budú vyvíjať neskoršie verzie.