Proces spoločnej stratégie

Proces spoločnej stratégie zahŕňa zapojenie zamestnancov do strategickej práce. To môže zahŕňať definovanie alebo objasnenie poslania a vízie organizácie, ako aj ďalšie činnosti, ktoré napredujú v stratégii spoločnosti.