Prírastková inovácia

Inkrementálna inovácia sa týka série malých, postupne budovaných zlepšení existujúcich produktov, procesov alebo metód na udržanie konkurenčnej pozície v priebehu času.