Prípad použitia

Inovácia má niekoľko rôznych prípadov použitia, ktoré majú jednu spoločnú vec: ambíciu zhromaždiť rozsiahle tvorivé vstupy od zainteresovaných strán a preniesť ich ku konkrétnym akciám, ktoré majú posúvať podniky vpred.