Prekročenie priepasti

Crossing the Chasm je kniha od Geoffreyho A. Moora, ktorá skúma a rozširuje šírenie inovácií a úzko súvisí s životným cyklom prijatia technológie.

Moorov hlavný argument je, že kvôli veľmi rozdielnym očakávaniam skorých osvojiteľov a skorej väčšiny existuje medzi týmito dvoma priepasťami, ktoré je pomerne ťažké prekonať.