Patent

Patent je udelené právo vlastníkovi vynálezu vylúčiť na obmedzenú dobu iných výrobcov z výroby alebo predaja ich vynálezu.