Otvorená spolupráca

Open Collaboration označuje spoluprácu a príspevok viacerých tvorcov, ktorí otvorene zdieľajú svoje nové nápady s ostatnými.