Otvorená inovácia 2.0

Open Innovation 2.0 znamená, že inovácie prebiehajú v ekosystémoch alebo sieťach, ktoré idú ďaleko za tradičné organizačné hranice. Je to otvorenejšia verzia otvorenej inovácie, pretože rozširuje rozsah.