Neustále zlepšovanie

Neustále zlepšovanie znamená neustále úsilie o zdokonaľovanie procesov, výrobkov alebo služieb.

Často sa používa na popis prírastkových zmien vykonaných s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektívnosť, znížiť náklady alebo rozšíriť know-how v organizácii.