Nápad

Nápad je nový návrh alebo riešenie existujúceho problému alebo vnímanej príležitosti.