Myšlienka

Ideation (podstatné meno) označuje formovanie nových myšlienok a konceptov.