Modulárna inovácia

Modulárna inovácia (alebo inovácia komponentu) sa týka inovácií, pri ktorých sa mení buď jedna alebo niekoľko komponentov produktového systému, pričom celkový dizajn zostáva rovnaký.