Minimálny životaschopný produkt – Minumum viable product (MVP)

Minimálny životaschopný produkt (MVP) je  verzia nového produktu, ktorý tím používa na zhromaždenie maximálneho množstva overeného učenia sa o zákazníkoch s najmenším úsilím. Je to základná verzia s najmenším počtom funkcií, ktoré potenciálnym platiacim zákazníkom poskytnú dostatočnú hodnotu na to, aby vám mohli poskytnúť spätnú väzbu.