Metriky inovácie

Inovačná metrika je meranie, ktoré popisuje buď kvalitu, alebo kvantitu inovácie. Inovačné metriky môžu merať vstupy alebo výstupy inovačného procesu.