Marketingové inovácie

Marketingová inovácia sa týka existujúceho produktu, ktorý sa používa na úplne nový účel a poskytuje novú hodnotovú ponuku pre nový segment zákazníkov.