Market Pull

Market pull je organizačná orientácia, ktorá kladie dôraz na schopnosť učiť sa a reagovať na to, čo potenciálni zákazníci chcú a sú ochotní zaplatiť.