Lean Startup

Lean Startup  je  metodika  pre vývoj podnikateľských nápadov a produktov. Jeho cieľom je zistiť, či je navrhovaný obchodný model životaschopný a skrátiť cykly vývoja produktov prijatím kombinácie experimentov založených na obchodných hypotézach, iterácie a validovaného učenia.