Kvantitatívne metriky

Ako naznačuje názov, kvantitatívne inovačné metriky sú metriky, ktoré je možné kvantifikovať.