Kvalitatívne metriky

Kvalitatívne ukazovatele inovácie označujú ukazovatele, ktoré poskytujú hlbšie vedomosti o kvalite uskutočňovaných inovácií alebo inovačných aktivít.