Koncový užívateľ

Koncový užívateľ je osoba, ktorá nakoniec použije produkt alebo službu. Napríklad v softvérovom obchode je často rozdiel medzi zákazníkom a koncovým používateľom.

Konečným používateľom je zamestnanec, ktorý produkt používa, zatiaľ čo zákazník je ten, ktorý rozhoduje o kúpe softvéru.