Komercializácia inovácií

Komercializácia je súčasťou procesu inovácie produktu, ktorý premieňa nápady a prototypy na životaschopné produkty.