Kľúčové inovácie

Základné inovácie sa týkajú malých postupných vylepšení existujúcich produktov alebo služieb, ktoré sú hlavnými zdrojmi výnosov a ktoré spoločnosti robia každý deň.