Kategória nápadu

Nápady je možné rozdeliť do rôznych  kategórií nápadov na základe vopred určených kritérií.