Iterovať

Iterácia nápadov, návrhov a koncepcií je neustály proces ich zdokonaľovania a zdokonaľovania s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu a výsledok.