Inovátor

Inovátor alebo ideator je osoba, ktorá vytvára nový nápad.