Inovačný proces

Inovačný proces je systematický a štruktúrovaný prístup k vytváraniu, stanovovaniu priorít, hodnoteniu a validácii nových nápadov, ako aj ich realizácii.