Inovačná matica

Inovačná matica  popisuje a ilustruje štyri hlavné typy inovácií. Zahŕňa to: postupné inovácie, radikálne inovácie, udržateľné inovácie a rušivé inovácie.