Inovačná kultúra

Inovačná kultúra je v podstate organizačná kultúra, ktorá si skutočne cení a podporuje inovácie, aby ľudia mohli skutočne uskutočňovať inovácie. 

V praxi je to motor, ktorý vedie organizáciu k tomu, aby sa neustále zlepšovala, napredovala a inovovala.