Inovácia

Inovácia predstavuje zavedenie niečoho nového. Často zahŕňa vývoj a implementáciu nového nápadu, dizajnu, metódy, produktu alebo služby.