Inovácia výrobkov

Inovácia produktu sa týka vývoja a implementácie nového alebo výrazne vylepšeného produktu.