Inovácia procesov

Inovácia procesu sa týka implementácie nového alebo výrazne zlepšeného spôsobu výroby alebo dodania (vrátane významných zmien v technikách, vybavení a/alebo softvéri).