Inovácia obchodného modelu

Inovácia obchodného modelu je o analýze a konfrontácii vášho súčasného obchodného modelu s cieľom nájsť nové obchodné príležitosti.

Vzťahuje sa na schopnosť nájsť nové toky výnosov a udržať si konkurenčnú výhodu buď vylepšením existujúceho obchodného modelu, alebo hľadaním nových spôsobov poskytovania hodnoty.