Ideový životný cyklus

Životný cyklus Idea sa vzťahuje na cestu nápadu od počiatočnej myšlienky k rafinovanému konceptu.

Tento proces pozostáva zo štyroch etáp; návrh, vývoj, prototypovanie a overenie nápadu.