Ideator

Ideator alebo inovátor je osoba, ktorá vytvára nový nápad.