Idea Pipeline

Rúrka nápadov/inovácií  alebo lievik nápadov/inovácií, je proces riadenia, zdokonaľovania a implementácie nových nápadov a koncepcií.

Jedná sa o štruktúrovaný inovačný model, ktorý ilustruje životný cyklus myšlienky alebo inovácie.