Idea Challenge / Campaign

Idea challenge alebo idea campaign je zameraná forma inovácie na zvýšenie túžby, obavy alebo oblasti zlepšovania s nádejou na nájdenie kreatívnych riešení.