Hlavný inovačný riaditeľ

Chief Innovation Officer (CIO) je osoba zodpovedná za riadenie procesov zmeny a inovácie v organizácii.

Niektoré z hlavných zodpovedností CIO sú budovanie a komunikácia inovačnej stratégie, poskytovanie a analýza výsledkov inovácií, podpora inovačnej kultúry a správa portfólia.