Hľadač potrieb – Need Seeker

Need Seeker  je pojem, ktorý označuje organizácie s prístupom, ktorý sa zameriava na získavanie nových zákazníkov a na uvedenie na trh ako prvý.