Herzbergova teória dvoch faktorov

Herzbergova teória dvoch faktorov  (tiež známa ako  Herzbergova teória motivácie a hygieny  a  dvojfaktorová teória)  je teória vysvetľujúca pracovnú motiváciu.

Podľa teórie existujú na pracovisku dva faktory, ktoré spôsobujú motiváciu a samostatný súbor faktorov, ktoré spôsobujú nespokojnosť v práci.