Generovanie nápadov

Tvorba nápadov sa týka procesu, v ktorom jednotlivci alebo tímy zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán vytvárajú nové nápady.