Fázová brána (Phase-gate)

Model Phase-gate (tiež známy ako Stage-gate and the waterfall ) je proces inovácie produktu, ktorý je rozdelený do rôznych etáp a brán. Každá myšlienka prechádza  vo svojom vývoji vopred stanovenou bránou.