Facilitátor

Facilitátor je osoba alebo skupina ľudí, ktorí umožňujú ostatným lepšie a ľahšie vykonávať určité úlohy alebo procesy.